główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja radnej Marianny Dziura z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie udrożnienia rowów i przepustów oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu w okolicy przystanku autobusowego na DK-46 w m. Ślęzany

artykuł nr 2

Interpelacja radnej Urszuli Całusińskiej z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie zabezpieczenia poboczy przy cmentarzu we Mstowie

artykuł nr 3

Interpelacja radnej Urszuli Całusińskiej z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budowy ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych (wyodrębnienie linii ciągłych, asfaltowanie poboczy).

artykuł nr 4

Interpelacja radnego Adama Wochala z dnia 28 października 2019 roku w sprawach: oznakowania dodatkowych przejść dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej i ronda w Mykanowie; wytyczenia przejścia dla pieszych poprzez wymalowanie pasów w m. St. Kocin; oznakowania bądź przebudowy fragmentu jezdni w m. Rybna celem przeciwdziałania najeżdżaniu doń na krawężnik.

artykuł nr 5

Interpelacja radnego Adama Wochala z dnia 28 października 2019 roku w sprawie udrożnienia rowów i przepustów przy drodze powiatowej nr 1073 S w Czarnym Lesie gm. Mykanów

Dostępne kategorie:
Kadencja 2018 - 2023