główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXII/253/2014 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 7 listopada 2014 roku zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Częstochowie Nr XXX / 235 /2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zarządzania przystankami zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu częstochowskiego

Załączniki:
Treść uchwały 36 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXII/252/2014 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu mieszkalnego w budynku internatu przy Zespole Szkół w Złotym Potoku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 5, gmina Janów

Załączniki:
Treść uchwały 58 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXII/251/2014 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXI/238/2014 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 25 września 2014 rokuw sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2014 rok.

Załączniki:
treść uchwały 20 KB
zał 1 28 KB
zał 2 36 KB
zał 3 11 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXI/237/2014 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 25 września 2014 rokuw sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2014 - 2027

Załączniki:
treść uchwały 13 KB
zał 1 359 KB
zał 2 94 KB
objaśnienia 16 KB