główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe pn.: Wymiana oprogramowania systemów...

Wymiana oprogramowania systemów wywoływania syren DSP-52 zamontowanych na terenie powiatu częstochowskiego

artykuł nr 2

zapytanie ofertowe: Archiwizacja rejestrów pisanych ewidencji gruntów dla gminy Kłomnice

artykuł nr 3

zapytanie ofertowe pn. Skanowanie i kalibracja map ewidencyjnych dla wybranych obrębów z terenu powiatu częstochowskiego

obrazek
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe pn. Dostawa stacji hydrometeorologicznej...

Zapytanie ofertowe pn. Dostawa stacji hydrometeorologicznej wraz z montażem

artykuł nr 5

Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek...

Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego