główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dot. Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dot. Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń oraz remontu budynku Pracowni Zajęć Praktycznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu - postępowanie powtórzone

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń oraz remontu budynku Pracowni Zajęć Praktycznych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe pn.: Przeprowadzenie robót naprawczych i...

Przeprowadzenie robót naprawczych i zabezpieczających część elewacji budynku Pałacu Raczyńskich położonego w Złotym Potoku, gmina Janów

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe pn.: Doradztwo w zakresie centralizacji VAT dla Powiatu Częstochowskiego