główna zawartość
artykuł nr 1

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie poprzez zainstalowanie wewnętrznej windy osobowej

artykuł nr 2

Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego

Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 3

Sporządzenie dokumentacji geodezyjno prawnej_6 części

artykuł nr 4

Regulacja stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa działek zajętych pod drogi - 3 części

artykuł nr 5

Regulacja stanu prawnego działek zajętych pod drogi w oparciu o Kodeks Napoleona - 2 części