główna zawartość
artykuł nr 1

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego”

artykuł nr 2

„Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego - 2 części”

artykuł nr 3

Remont głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 9

artykuł nr 4

Wykonanie podziału nieruchomości oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa - 3 części

artykuł nr 5

Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ul. Szkolna 44 - 2 części