główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe_„Przebudowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Tkackiej 5”

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe_Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19 (powtórzone)

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe_Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe_ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem oraz przepustów na obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe nt.: „Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na wykonanie prac melioracyjnych w zakresie gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów na obiekcie Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice”