główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie informujące o terminach, w których projektant scalenia gruntów obrębu Zawada, Zberezka, Śliwaków przystąpi do okazania projektu scalenia.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 499 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie o terminie okazania projektu scalenia gruntów obrębu Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice

Załączniki:
Treść zawiadomienia 620 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie o terminie zebrania uczestników scalania gruntów obrębu Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, którego celem będzie zapoznanie uczestników scalenia z wynikami oszacowania gruntów wraz z informacją o datach wyłożenia wyników szacunku gruntów do publicznego wglądu

Załączniki:
Treść zawiadomienia 601 KB
artykuł nr 4

Informacje dot. scalania gruntów obrębu Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów

Załączniki:
Treść ogłoszenia 71 KB
artykuł nr 5

Informacje dot. scalania gruntów obrębu Widzów, gmina Kruszyna

Załączniki:
Treść ogłoszenia 72 KB