główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 16

Zawiadomienie informujące o terminach, w których projektant scalenia gruntów obrębu Zawada, Zberezka, Śliwaków przystąpi do okazania projektu scalenia.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 499 KB
artykuł nr 17

Zawiadomienie o terminie okazania projektu scalenia gruntów obrębu Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice

Załączniki:
Treść zawiadomienia 620 KB
artykuł nr 18

Zawiadomienie o terminie zebrania uczestników scalania gruntów obrębu Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek, którego celem będzie zapoznanie uczestników scalenia z wynikami oszacowania gruntów wraz z informacją o datach wyłożenia wyników szacunku gruntów do publicznego wglądu

Załączniki:
Treść zawiadomienia 601 KB
artykuł nr 19

Informacje dot. scalania gruntów obrębu Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów

Załączniki:
Treść ogłoszenia 71 KB
artykuł nr 20

Informacje dot. scalania gruntów obrębu Widzów, gmina Kruszyna

Załączniki:
Treść ogłoszenia 72 KB