główna zawartość
artykuł nr 1

Postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka obecnie obręb ewidencyjny Koniecpol Miasto, wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, ustalonego w dniu 25.07.2019 roku ostateczną decyzją Starosty Częstochowskiego nr GK.6821.1.4.2017.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 685 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Załączniki:
Treść ogłoszenia 685 KB
artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Załączniki:
Wykaz 458 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi gminnej nr 624059S - ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z rozbudową fragmentu drogi gminnej - ul. Nad Brudną Wodą w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzecznej w Koniecpolu”. Inwestycja prowadzona będzie na działkach o nr. ewidencyjnych: obręb Koniecpol, jedn. Koniecpol Miasto: 2480/5; 1950/2; 1966 (1966/1), 8252 (8252/1); 1951/2 (1951/3); 1957/3; 1952 (1952/1); 1508; 1507/26 (1507/43); 1507/27 (1507/45); 1507/24 (1507/41); 1516; 8250; 1505/1 (1505/4); 1505/2; 1489/1; 1485/1; 1484/1; 1488/1; 1487/2; 1486/2; 1491; 1472 (1472/1); 1471/2; 1288/4; 1509/13; 1509/19 (1509/21); 1509/20; 1509/2; 1509/16; 1509/18; 348/11; 7664; 1517; 7646; 337; 1288/1.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania spółce PKP Polskie Linie Kolejowe SA zs. w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów oraz usługę wodną w związku z realizacją zadania „Lot C - prace na liniach kolejowych nr 132, 686, 687 i 704 na odcinku Kalina - Rusiec Łódzki”.

Załączniki:
Informacja 262 KB
Obwieszczenie 658 KB