główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki 6/4, 7/2 z działkami sąsiednimi nr 5/1, 6/2, 6/3, 7/1, 8, 66, 65 położonymi w obrębie Aleksandria II , gm. Konopiska.

Załączniki:
treśc zawiadomienia 719 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Starosty Częstochowskiego nr 1/2020/ZRID z dnia 22.06.2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Jałowcowej w miejscowości Zawodzie, gm. Poczesna, kat. D.” Zakres inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów, jako działki: jedn. Poczesna, obręb Zawodzie - 448/3; 534; 535; 543/2; 544; 546; 547; oraz na działkach, które powstały z podziału (w nawiasie wskazano nr działki po podziale)jedn. Poczesna, obręb Zawodzie - 449/2 (449/8); 428/5 (428/6); 450/1 (450/3); 570 (570/2); 426/1 (426/7).

Załączniki:
treść obwieszczenia 402 KB
artykuł nr 3

Obwieszczenie o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Kamienica Polska w sprawie zmiany pozwolenia na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ścieków P-16 w miejscowości Zawisna w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego i przepompownie - Zawisna ( zad. III et. II )” - częściowa zmiana w pozwoleniu na budowę nr 502/04 z dnia 10.08.2004r. wraz ze zmianą z dnia 07.05. 2019r. nr 609/2019:- do realizacji w obrębie ewidencyjnym Zawisna - na dz. nr ewid.: 1435/2; 1436; 1248/2; 1384/1; 1385/1; 1043; 1384/2; 1038/1; 1380; 1036; 1035/1; 1376/3; 1249; 1034/1; 1032/1; 1031; 1247/2, gmina Kamienica Polska.

Załączniki:
obwieszczenie 44 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Przysieka

Załączniki:
treść zawiadomienia 34 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Przysieka

Załączniki:
tresc zawiadomienia 38 KB