główna zawartość
artykuł nr 1

OK.152.2.2018

Petycja dotycząca obsługi kancelaryjnej w Zakładach Opieki Zdrowotnej

artykuł nr 2

OK.152.1.2018

Petycja dotycząca odbudowy drogi powiatowej nr 1076 S oraz jej pobocza