główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2020 roku

artykuł nr 2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2020 roku

artykuł nr 3

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Częstochowski pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 210 480 zł

Załączniki:
treść uchwały MB
artykuł nr 4

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Częstochowskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Załączniki:
treść uchwały 674 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 235/2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok.

Załączniki:
treść uchwały 561 KB
treść uzasadnienia 361 KB
załącznik 1,015 KB