główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje ogólne

obrazek

Naczelnik Wydziału Komunikacji

Ewa Kubat - Miedzińska
pokój 25

tel. (034) 32 29 161
fax. (034) 32 29 166

e-mail: ewa.kubat@czestochowa.powiat.pl

e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

e-mail: prawa_jazdy@czestochowa.powiat.pl

e-mail: rejestracja@czestochowa.powiat.pl

 


Aktualizacja 10.11.2017

Zgodnie  z ustawą z dnia 15 września 2017 r.  Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ( poz. 1926 ) w dniu 13 listopada 2017 r. planowane jest uruchomienie zmodernizowanego Systemu Informacyjnego Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) w części dotyczącej centralnej ewidencji pojazdów ( CEP ). W związku z powyższym możliwe są utrudnienia w zakresie rejestracji pojazdów.

 

 

Wydział Komunikacji realizuje zadania wynikające z ustaw:
* prawo o ruchu drogowym
* prawo przewozowe
* o drogach publicznych

* o transporcie kolejowym,
* o publicznym transporcie zbiorowym
* o transporcie drogowym
* o kierujacych pojazdamiWydział obsługuje gminy:
- Blachownia
- Dąbrowa Zielona
- Janów
- Kamienica Polska
- Kłomnice
- Koniecpol
- Konopiska
- Kruszyna
- Lelów
- Mstów
- Mykanów
- Olsztyn
- Poczesna
- Przyrów
- Rędziny
- Starcza
Ponadto w KONIECPOLU Placówka Zamiejscowa obsługuje petentów z gmin: Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Lelów i Przyrów w zakresie wydawania uprawnień.


INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ w godzinach:

PONIEDZIAŁEK  7:30-15:30 Rejestracja: 7:45-15:00*
WTOREK 7:30-16:00 Rejestracja: 7:45-15:30*
ŚRODA   7:30-15:30 Rejestracja: 7:45-15:00*
CZWARTEK 7:30-15:30 Rejestracja: 7:45-15:00*
PIĄTEK   7:30-15:00 Rejestracja: 7:45-14:30*

KASA CZYNNA

PONIEDZIAŁEK  7:45-15:00
WTOREK 7:45-15:30
ŚRODA   7:45-15:00
CZWARTEK        7:45-15:00
PIĄTEK   7:45-14:30

 

Interesanci w sprawach merytorycznych Wydziału Komunikacji obsługiwani są w godzinach pracy Urzędu.

*Sprawy wymagające wprowadzenia do Systemu Informatycznego POJAZD, z uwagi na konieczność autoryzacji (logowania) w systemie przed rozpoczęciem pracy oraz zamykaniem systemu wraz ze złożeniem zamówienia do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wg określonych procedur, załatwiane są w podanych godzinach.
 
 

S Z A N O W N I  P E T E N C I   ! ! !

Z dniem 1 lipca 2017r. zmienia się konto opłaty skarbowej Urzędu Miasta Częstochowy od czynności urzędowych dokonywanych w Wydziale Komunikacji

nr konta :

40-1030-1104-0000-0000-9325-1000

 

 Podstawa prawna: Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014r. , poz. 1628 z póz. zm.)


 NOWE ZASADY  -
WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

czytaj więcej