logo bip.gov.pl

 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

serwis informacyjny  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik Wydziału – Marian Stępień
- pok. 209 tel.(034) 3229 191
e-mail: srodowisko@czestochowa.powiat.pl

Kierownik referatu – Waldemar Paweł Sobala
– pok. 211 tel. 34 32-29-199 godz pracy 7.00 – 15.00
- sprawy dotyczące – gospodarki leśnej i łowieckiej


sekretariat Wydziału
– pok. 210 tel. 34 32-29-191, fax 34 32-29-159
godz. pracy 7.30-15.30 (wt. 7.30-16.00, pt. 7.30-15.00)


Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa realizuje zadania wynikające z ustaw:
- prawo ochrony środowiska;
- prawo geologiczne i górnicze;
- prawo wodne;
- prawo łowieckie;
- o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
- o rybactwie śródlądowym;
- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- o lasach;
- o ochronie przyrody;
- o odpadach;
- o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
- o ochronie roślin;
- o nasiennictwie;
- o ochronie zwierząt;
- o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej;
- o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza, gazów cieplarnianych i innych substancji

Wydział obsługuje gminy:
- Blachownia
- Dąbrowa Zielona
- Janów
- Kamienica Polska
- Kłomnice
- Koniecpol
- Konopiska
- Kruszyna
- Lelów
- Mstów
- Mykanów
- Olsztyn
- Poczesna
- Przyrów
- Rędziny
- Starcza

pracownicy:

Jadwiga Słyż – pok. 212, tel. 34 32-29-193
godz. pracy 7.30-15.30 (wt. 7.30-16.00, pt. 7.30-15.00)
Prowadzenie spraw w zakresie:
- wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów, zapobiegania degradacji gruntów
- uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji w zakresie ochrony gruntów rolnych – gminy: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Lelów, Poczesna, Przyrów, Starcza.

Szczepan Szumera - pok. 213, tel. 34 32-29-194
godz. pracy 7.30-15.30 (wt. 7.30–16.00, pt. 7.30–15.00)
Prowadzenie spraw w zakresie:
- gospodarki ściekowej, prowadzenia Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Agnieszka Kuścik - pok. 213, tel. 34 32-29-194
godz. pracy 7.30-15.30 (wt. 7.30–16.00, pt. 7.30–15.00)
Prowadzenie spraw w zakresie:
- gospodarki odpadami – gminy: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol, Konopiska, Lelów, Poczesna, Przyrów, Starcza.

Halina Tagowska – pok. 214, tel. 34 32-29-195
godz. pracy 7.30-15.30 (wt. 7.30–16.00, pt. 7.30–15.00)
Prowadzenie spraw w zakresie:
- gospodarki wodnej, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem.

Mirosław Morawiec – pok. 214, tel. 34 32-29-195
godz. pracy 7.30-14.30
Prowadzenie spraw w zakresie:
- gospodarki odpadami – gminy: Blachownia, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Rędziny,
- wydawania kart wędkarskich, rejestracji sprzętu pływającego, wydawania i weryfikacji legitymacji społecznych strażników rybackich, rolnictwa,
- uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji w zakresie ochrony gruntów rolnych – gminy: Blachownia, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Rędziny.

Wojciech Synowiec - pok. 215, tel. 34 32-29-196
godz. pracy 7.30-15.30 (wt. 7.30–16.00, pt. 7.30–15.00)
Prowadzenie spraw w zakresie:
- gospodarki leśnej, ochrony przyrody.

 Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Za treść odpowiada: Agnieszka Chejduk
Osoba, która wprowadziła dane: Andrzej Cierpiał
Data wytworzenia informacji: 2005-11-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-11-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-05 08:22

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj