główna zawartość
artykuł nr 1

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

pok. nr 103, tel. 34-3229-174

Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
Małgorzata Kuk - Naczelnik Wydziału

 

pok. nr 102 - Sekretariat Wydziału GN, tel. 34-3229-214
e-mail wydziału: gnsekretariat@czestochowa.powiat.pl

Marta Wysmołek - podinspektor
- obsługa sekretariatu
- archiwizacja akt zakończonych spraw

Jolanta Kołodziej - inspektor
- sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, dzierżawa, przyznawanie prawa własności działek dożywotniego użytkowania i działek siedliskowych (pod budynkami)
 - gospodarowanie nieruchomościami i regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa gm. Koniecpol, Lelów, Dąbrowa Zielona

 

pok. nr 104, tel. 34-3229-189

Katarzyna Minkina – pomoc administracyjna
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi art. 73
- zwroty wywłaszczonych nieruchomości
- oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd

Magdalena Knopik - inspektor
- oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd
- czasowe zajęcia nieruchomości
- wywłaszczenia nieruchomości

 

pok. nr 123, tel. 34-3229-220

Anna Siwa – podinspektor
-
odszkodowania za grunty zajęte pod drogi art. 98
- czasowe zajęcia nieruchomości
- wywłaszczenia nieruchomości

Justyna Woźnica - inspektor
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne „specustawa”
- gospodarowanie nieruchomościami i regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa gm. Kruszyna, Janów

 

pok. nr 131, tel. 34-3229-185

Magdalena Budzyńska – inspektor

- odszkodowania za grunty prywatne zajęte pod drogi publiczne powiatowe i gminne „specustawa”

Patrycja Kiedrzyn - inspektor
- użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- gospodarowanie nieruchomościami i regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa gm. Rędziny, Przyrów

 

pok. nr 130, tel. 34-3229-188

Magdalena Rudnicka - inspektor
- regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa gm. Konopiska, Kamienica Polska, Blachownia, Olsztyn, Starcza, Mstów, Mykanów, Kłomnice, Poczesna

Joanna Drobina - inspektor
- scalanie i wymiana gruntów
 

pok. nr 34, tel. 34-3229-113

Anna Bryk-Marek - inspektor
-
regulacja gruntów pod drogami powiatowymi z art. 73 – osoby prywatne, spadki
- regulacja ksiąg wieczystych dla dróg powiatowych

Dominik Hupa - inspektor
-
regulacja gruntów pod drogami powiatowymi z art. 73 – osoby prywatne, spadki
- regulacja ksiąg wieczystych dla dróg powiatowych

  Anna Popławska - podinspektor
-  regulacja gruntów pod drogami powiatowymi z art. 73 – osoby prywatne, spadki

Marta Pluta - inspektor
-  komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi powiatowe
-  regulacja ksiąg wieczystych dla dróg powiatowych