główna zawartość
artykuł nr 1

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

 

pok. nr 103, tel. 34-3229-174

Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa

Małgorzata Kuk - Naczelnik Wydziału
e-mail:
malgorzatakuk@czestochowa.powiat.pl


pok. nr 102 - Sekretariat Wydziału GN, tel. 34-3229-214

e-mail wydziału: gnsekretariat@czestochowa.powiat.pl

 

Katarzyna Minkina - pomoc administracyjna
- obsługa sekretariatu
- archiwizacja akt zakończonych spraw


Jolanta Kołodziej - inspektor
e-mail:
jkolodziej@czestochowa.powiat.pl

- sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, dzierżawa, przyznawanie prawa własności działek dożywotniego użytkowania i działek siedliskowych (pod budynkami)

 - gospodarowanie nieruchomościami i regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa gm. Koniecpol, Lelów, Dąbrowa Zielona

 

pok. nr 104, tel. 34-3229-189

Aleksandra Owczarek - podinspektor

e-mail: a.owczarek@czestochowa.powiat.pl


- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi – art. 73 i 98
- zwroty wywłaszczonych nieruchomości
-
gospodarowanie nieruchomościami i regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa
gm. Kłomnie, Poczesna

  

Magdalena Knopik - inspektor
e-mail:
m.knopik@czestochowa.powiat.pl

- oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd
- czasowe zajęcia nieruchomości
- wywłaszczenia nieruchomości

 

pok. nr 123, tel. 34-3229-220

Małgorzata Ociepa - inspektor
e-mail: malgorzata.ociepa@czestochowa.powiat.pl

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne „specustawa”

Marta Muś - podinspektor
e-mail: m.mus@czestochowa.powiat.pl

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne „specustawa”

Justyna Woźnica - inspektor
e-mail: jwoznica@czestochowa.powiat.pl

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne „specustawa”
- gospodarowanie nieruchomościami i regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa gm. Kruszyna, Janów

 

pok. nr 131, tel. 34-3229-185

Magdalena Budzyńska - inspektor
e-mail:
m.budzynska@czestochowa.powiat.pl

- odszkodowania za grunty prywatne zajęte pod drogi publiczne powiatowe i gminne „specustawa”

 Patrycja Kiedrzyn - podinspektor
- użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- gospodarowanie nieruchomościami i regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa gm. Rędziny, Przyrów


pok. nr 130, tel. 34-3229-188

Magdalena Rudnicka - inspektor
e-mail:
m.rudnicka@czestochowa.powiat.pl
- regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa gm. Konopiska, Kamienica Polska, Blachownia, Olsztyn, Starcza, Mstów i Mykanów

Joanna Drobina - inspektor
e-mail:
j.drobina@czestochowa.powiat.pl

- scalanie i wymiana gruntów

 

 

 

pok. nr 34, tel. 34-3229-113

Anna Bryk-Marek - inspektor
-
regulacja gruntów pod drogami powiatowymi z art. 73 – osoby prywatne, spadki
-
regulacja ksiąg wieczystych dla dróg powiatowych

Dominik Hupa - inspektor
-
regulacja gruntów pod drogami powiatowymi z art. 73 – osoby prywatne, spadki
-
regulacja ksiąg wieczystych dla dróg powiatowych

Marta Pluta - podinspektor
-  komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi powiatowe
-  regulacja ksiąg wieczystych dla dróg powiatowych

  Anna Popławska - pomoc administracyjna
-  regulacja gruntów pod drogami powiatowymi z art. 73 – osoby prywatne, spadki