główna zawartość
artykuł nr 1

Zaproszenie rzeczoznawców majątkowych

ZAPROSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW

MAJĄTKOWYCH – KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH  W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ CZĘSTOCHOWSKIEGO W ZAKRESIE DZIAŁANIA WYDZIAŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

 

 

  Szanowni Państwo,

 

w imieniu Starosty Częstochowskiego zapraszam do składania wniosków o wpis  na  listę  rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego w zakresie działania Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Zaproszenie kierowane jest do rzeczoznawców majątkowych, którzy spełniają określone niżej kryteria:

  1. posiadają ważny dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego,
  2. wykonują zawód rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 3 lat prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wpis na listę wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem określającym zasady prowadzenia listy oraz oceny i odbioru operatów szacunkowych,
  2. ważny dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego,
  1. pisemne oświadczenie potwierdzające wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego od co najmniej 3 lat, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości.

 

Wnioski o wpis na listę wraz z wymaganymi dokumentami można składać bezpośrednio w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Częstochowie – pokój nr 3 oraz drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa – z dopiskiem Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa.

 

Zarządzenie Starosty Częstochowskiego nr 19/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych oraz Zarządzenia: nr 34/2017 z dnia 07.09.2017 r., nr 20/2018 z dnia 08.05.2018 r., nr 2/2019 z dnia 11.01.2019 r. zmieniające ww. zarządzenie i Regulamin określający zasady prowadzenia listy oraz oceny i odbioru operatów szacunkowych, wniosek o wpis na listę, znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Częstochowie www.czestochowa.powiat.pl. 

 

W przypadku dodatkowych pytań, można kontaktować się pod numerem telefonu:  
34 3229 174, 34 3229 220, w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Częstochowie,  tj. poniedziałek, środa, czwartek – w godz.7:30-15:30, wtorek – w godz.7:30-16:00, piątek – w godz.7:30-15:00.

 

 

Małgorzata Kuk

Naczelnik Wydziału Gospodarowania

Nieruchomościami Skarbu Państwa