główna zawartość
artykuł nr 1

Opieka społeczna i praca

Samorządowe Jednostki Organizacyjne
(Opieka społeczna i praca)

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach
http://www.caopow.chorzenice.4bip.pl
  Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach
http://www.ddd-sloneczny.chorzenice.4bip.pl
  Dom Dziecka w Chorzenicach
http://www.ddchorzenice.4bip.pl
 
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni
http://www.caopow.blachownia.4bip.pl
  Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni
http://www.pow.blachownia.4bip.pl
  Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie
http://www.ddd-skalka.cze.4bip.pl
  Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie
http://www.ddd-sosenka.cze.4bip.pl
 
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
http://www.dpsblachownia.4bip.pl
 
Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
http://www.dpslelow.4bip.pl
 
Dom Pomocy Społecznej w Turowie
http://www.dpsturow.4bip.pl
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
http://www.pcprczestochowa.4bip.pl