logo bip.gov.pl

 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

serwis informacyjny  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

1.

Data:

2018-07-13 14:22
Dział: Inne > Biuro Rzeczy Znalezionych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie nr 3/2018 Biura Rzeczy Znalezionych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z treścią ogłoszenia
Wykonał: Andrzej Cierpiał

2.

Data:

2018-07-13 14:20
Dział: Inne > Biuro Rzeczy Znalezionych
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie nr 3/2018 Biura Rzeczy Znalezionych
Wykonał: Andrzej Cierpiał

3.

Data:

2018-07-13 12:05
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2014 - 2018 > Uchwały - rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 813/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.
Wykonał: Sylwia Janik

4.

Data:

2018-07-13 12:04
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2014 - 2018 > Uchwały - rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 813/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.
Wykonał: Sylwia Janik

5.

Data:

2018-07-13 12:04
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2014 - 2018 > Uchwały - rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 813/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.
Wykonał: Sylwia Janik

6.

Data:

2018-07-13 12:03
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2014 - 2018 > Uchwały - rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 813/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.
Wykonał: Sylwia Janik

7.

Data:

2018-07-13 12:01
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2014 - 2018 > Uchwały - rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 812/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.
Wykonał: Sylwia Janik

8.

Data:

2018-07-13 12:01
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2014 - 2018 > Uchwały - rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 812/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.
Wykonał: Sylwia Janik

9.

Data:

2018-07-13 12:01
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2014 - 2018 > Uchwały - rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 812/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.
Wykonał: Sylwia Janik

10.

Data:

2018-07-13 12:00
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2014 - 2018 > Uchwały - rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 812/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.
Wykonał: Sylwia Janik

11.

Data:

2018-07-12 15:30
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 298/2 z działkami sąsiednimi nr 298/1, 299, 427/1, 438 położonych w Żurawiu gm. Janów.
Dodatkowy opis redaktora: Zamieniono błędnie umieszczony załącznik z treścią zawiadomienia
Wykonał: Andrzej Cierpiał

12.

Data:

2018-07-12 15:25
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 298/2 z działkami sąsiednimi nr 298/1, 299, 427/1, 438 położonych w Żurawiu gm. Janów.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z treścią zawiadomienia
Wykonał: Andrzej Cierpiał

13.

Data:

2018-07-12 15:21
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 298/2 z działkami sąsiednimi nr 298/1, 299, 427/1, 438 położonych w Żurawiu gm. Janów
Wykonał: Andrzej Cierpiał

14.

Data:

2018-07-12 08:59
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Marianka Rędzińska, gmina Rędziny, oznaczoną jako działka nr 26/1 k.m.2 o pow.0,0168 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Rędziny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z treścią obwieszczenia
Wykonał: Andrzej Cierpiał

15.

Data:

2018-07-12 08:57
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Marianka Rędzińska, gmina Rędziny, oznaczoną jako działka nr 26/1 k.m.2 o pow.0,0168 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Rędziny
Wykonał: Andrzej Cierpiał

16.

Data:

2018-07-11 14:54
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego: Zawiadamia się zgodnie z art. 49 i art. 61 k.p.a., że w dniu 28.06.2018r. zostało wszczęte na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie ? reprezentowany przez Tomasza Bednarka, Al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa, postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa linii kablowych nn i 15 kV, przebudowa napowietrznej sieci niskiego napięcia przy ul. Szkolnej w miejscowości Konin, gm. Rędziny, oraz budowa linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowym ZK-SN przy ul. Słonecznej i Spacerowej w miejscowości Latosówka (obręb Cegielnia) gm. Mstów oraz budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej ul. Szkolnej w Koninie. .
Dodatkowy opis redaktora: Treść ogłoszenia
Wykonał: Miłosz Kopel

17.

Data:

2018-07-11 14:53
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego: Zawiadamia się zgodnie z art. 49 i art. 61 k.p.a., że w dniu 28.06.2018r. zostało wszczęte na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie ? reprezentowany przez Tomasza Bednarka, Al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa, postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa linii kablowych nn i 15 kV, przebudowa napowietrznej sieci niskiego napięcia przy ul. Szkolnej w miejscowości Konin, gm. Rędziny, oraz budowa linii kablowej 15 kV wraz ze złączem kablowym ZK-SN przy ul. Słonecznej i Spacerowej w miejscowości Latosówka (obręb Cegielnia) gm. Mstów oraz budowa zjazdu indywidualnego z drogi gminnej ul. Szkolnej w Koninie.
Wykonał: Miłosz Kopel

18.

Data:

2018-07-11 07:42
Dział: Załatwianie Spraw > Wydział Komunikacji > Ośrodki szkolenia,Stacje kontroli, Karty parkingowe, Holowanie > Stacje kontroli pojazdów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stacje kontroli pojazdów.
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie powiatu częstochowskiego
Wykonał: Artur Cierkosz

19.

Data:

2018-07-10 14:51
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, dot. działki 751 z działkami 752, 1659, 1322/6 obręb Kruszyna gm. Kruszyna
Wykonał: Miłosz Kopel

20.

Data:

2018-07-10 14:51
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, dot. działki 751 z działkami 752, 1659, 1322/6 obręb Kruszyna gm. Kruszyna.
Dodatkowy opis redaktora: Treść ogłoszenia
Wykonał: Miłosz Kopel

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>wersja do druku drukuj