logo bip.gov.pl

 Starostwo Powiatowe w Częstochowie

serwis informacyjny  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

1.

Data:

2017-12-12 15:30
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zebranie właścicieli/użytkowników gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice, poświęcone tematyce scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego
Wykonał: Miłosz Kopel

2.

Data:

2017-12-12 15:30
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zebranie właścicieli/użytkowników gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice, poświęcone tematyce scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego .
Dodatkowy opis redaktora: załączniki
Wykonał: Miłosz Kopel

3.

Data:

2017-12-12 15:29
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zebranie właścicieli/użytkowników gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice, poświęcone tematyce scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego
Wykonał: Miłosz Kopel

4.

Data:

2017-12-12 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne > Inne tryby zamówień > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dot. Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu .
Dodatkowy opis redaktora: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Wykonał: Dominika Ratman

5.

Data:

2017-12-12 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Inne tryby zamówień > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dot. Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz Placówki Zamiejscowej w Koniecpolu .
Dodatkowy opis redaktora: Odpowiedzi na pytania
Wykonał: Dominika Ratman

6.

Data:

2017-12-12 13:33
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie administracyjne w sprawie zarurowania cieku wodnego w m. Cykarzew Północny.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania
Wykonał: Andrzej Cierpiał

7.

Data:

2017-12-12 13:28
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie administracyjne w sprawie zarurowania cieku wodnego w m. Cykarzew Północny
Wykonał: Andrzej Cierpiał

8.

Data:

2017-12-11 14:14
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Koniecpolskim Zakładom Płyt Pilśniowych S.A. w Koniecpolu.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania
Wykonał: Andrzej Cierpiał

9.

Data:

2017-12-11 14:13
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Koniecpolskim Zakładom Płyt Pilśniowych S.A. w Koniecpolu
Wykonał: Andrzej Cierpiał

10.

Data:

2017-12-08 13:56
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek firmy Uniflora Sp. z o.o., w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i pobór wód podziemnych ujęciem w Karczewicach przy ul. Polnej 2.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z treścią decyzji
Wykonał: Andrzej Cierpiał

11.

Data:

2017-12-08 08:42
Dział: Inne > Prawo budowlane > Wykaz zgłoszeń budowy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz zgłoszeń budowy 2017r..
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano załącznik z wykazem zgłoszeń
Wykonał: Agnieszka Michałek-Brzozowska

12.

Data:

2017-12-07 15:13
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz pomieszczeń biurowych przeznaczonych do wynajmu, w drodze bezprzetargowej, mieszczących się w budynku administracyjno-biurowym przy ulicy Tkackiej 5 w Częstochowie, stanowiącym własność Powiatu Częstochowskiego..
Dodatkowy opis redaktora: Wykaz pomieszczeń
Wykonał: Miłosz Kopel

13.

Data:

2017-12-07 15:11
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz pomieszczeń biurowych przeznaczonych do wynajmu, w drodze bezprzetargowej, mieszczących się w budynku administracyjno-biurowym przy ulicy Tkackiej 5 w Częstochowie, stanowiącym własność Powiatu Częstochowskiego.
Wykonał: Miłosz Kopel

14.

Data:

2017-12-07 11:56
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Blachownia.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z wykazem nieruchomości
Wykonał: Andrzej Cierpiał

15.

Data:

2017-12-07 11:55
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Blachownia
Wykonał: Andrzej Cierpiał

16.

Data:

2017-12-07 11:45
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - Dotyczy odwołania wniesionego przez adwokata Marcina Bagińskiego od decyzji Starosty Częstochowskiego z dnia 10.06.2016r., znak: OŚ.6241.54.2015.IV.28 cofającej Państwu Jolancie i Maciejowi Pasternak bez odszkodowania pozwolenie wodno-prawne na piętrzenie wód rzeki Wiercicy do rzędne 228,3 m n.p.m na jazie w km 9+395 ( aktualny km tj. 8+200), dla potrzeb małej elektrowni wodnej wydane decyzją Starosty Częstochowskiego z dnia 16.11.2006 r., znak : OS.IV.6223-4/17/06..
Dodatkowy opis redaktora: Zamieniono błędnie dodany załącznik z zawiadomieniem
Wykonał: Andrzej Cierpiał

17.

Data:

2017-12-07 11:40
Dział: Inne > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia - rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - Dotyczy odwołania wniesionego przez adwokata Marcina Bagińskiego od decyzji Starosty Częstochowskiego z dnia 10.06.2016r., znak: OŚ.6241.54.2015.IV.28 cofającej Państwu Jolancie i Maciejowi Pasternak bez odszkodowania pozwolenie wodno-prawne na piętrzenie wód rzeki Wiercicy do rzędne 228,3 m n.p.m na jazie w km 9+395 ( aktualny km tj. 8+200), dla potrzeb małej elektrowni wodnej wydane decyzją Starosty Częstochowskiego z dnia 16.11.2006 r., znak : OS.IV.6223-4/17/06..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano załącznik z zawiadomieniem
Wykonał: Andrzej Cierpiał

18.

Data:

2017-12-07 10:50
Dział: Inne > Prawo budowlane > Wykaz zgłoszeń budowy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz zgłoszeń budowy 2017r..
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano załącznik z wykazem zgłoszeń
Wykonał: Agnieszka Michałek-Brzozowska

19.

Data:

2017-12-06 13:25
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2014 - 2018 > Uchwały - rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 684/2017 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń biurowych oraz piwnicznych w budynku administracyjno - biurowym zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Częstochowie przy ulicy Tkackiej 5.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik z treścią uchwały
Wykonał: Patrycja Lisowska

20.

Data:

2017-12-06 13:20
Dział: Prawo Lokalne oraz Inne Akty Prawne > Uchwały Zarządu Powiatu > Kadencja 2014 - 2018 > Uchwały - rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 685/2017 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie udostępnienia pomieszczeń mieszczących się w budynku administracyjno - biurowym przy ulicy Tkackiej 5 w Częstochowie.
Dodatkowy opis redaktora: dodano załącznik z treścią uchwały
Wykonał: Patrycja Lisowska

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>wersja do druku drukuj