główna zawartość
artykuł nr 1

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym