główna zawartość
artykuł nr 1

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

1. Marek Garlik  - Przewodniczący Komisji
2. Sławomir Minkina - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Agnieszka Danielewska - Członek Komisji
4. Halina Duś  - Członek Komisji
5. Błażej Dyl  - Członek Komisji
6. Patrycja  Kiedrzyn - Członek Komisji
7. Krystyna Ligorowska - Członek Komisji
8. Edward  Młynarczyk - Członek Komisji
9. Paulina Wawrzyniak - Członek Komisji
10. Patrycja Witkowska - Członek Komisj