główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 387/2020 Zarząd Powiatu Częstochowskiego zaopiniował pozytywnie Program Ochrony Środowiska dla Gminy Konopiska na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027.

Załączniki:
Uchwała74 KB