główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 408/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok.