główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 418/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 9 września 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za pierwsze półrocze 2020 roku.