główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do użyczenia Gminie Janów, oznaczonej jako działka nr 5/11 k.m.1, położonej w obrębie Złoty Potok, jednostka ewidencyjna Janów.