główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XII/92/2004 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie na rok 2004