główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała RIO w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Częstochowski kredytu w kwocie 2 368 572 zł

Załączniki:
OpiniaMB