główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2020 roku