główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Joanna Jędryka - podinspektor (1)

Zarząd Powiatu (1)

Andrzej Kwapisz - Starosta (1)

Janusz Krakowian - Wicestarosta (1)

Roman Gębuś - Członek zarządu (1)

Henryk Kasiura - Członek zarządu (1)

Jan Miarzyński - Członek zarządu (1)

Henryk Sobel - Sekretarz powiatu (1)

Krzysztof Toczko - Skarbnik powiatu (1)

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej (1)

Eugeniusz Bagiński - naczelnik (1)

Krzysztof Matyjaszczyk - zastępca naczelnika (1)

Anna Borowiecka - inspektor (1)

Agata Chmielowska - inspektor (1)

Irena Kopyt - podinspektor (1)

Kordian Kozieł - inspektor (1)

Jolanta Madej - inspektor (1)

Tomasz Muchla - podinspektor (1)

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu (1)

Grażyna Budzińska - naczelnik (1)

Piotr Juszczyk - zastępca naczelnika (0)

Halina Bieleninik - główny specjalista (1)

Tadeusz Kapica - główny specjalista (1)

Nina Suchańska - podinspektor (0)

Anna Sztanderska - sekretarka (0)

Renata Terlicka - inspektor (1)

Agata Tyl - podinspektor (1)

Zofia Wiśniewska - główny specjalista (1)

Wydział Finansowy (1)

Agata Osadnik-Trzepizur - naczelnik (1)

Alicja Marchewka - kierownik referatu (1)

Ewa Jura - główny specjalista (1)

Małgorzata Krajewska - główny specjalista (1)

Elżbieta Laskowska - inspektor (1)

Maria Leletko - inspektor (1)

Wioleta Lewandowska - Referent (1)

Maria Olszewska - specjalista (0)

Sylwia Janik - inspektor (1)

Anna Szyma - inspektor (1)

Wiesława Wrońska - podinspektor (1)

Anita Zalejska-Gorgól - podinspektor (1)

Wydział Geodezji i Kartografii (1)

Rafał Makowiejczuk - naczelnik wydziału / geodeta powiatowy (1)

Urszula Olszewska-Bąk (1)

Małgorzata Kuk - zastępca naczelnika (1)

Maria Balik - inspektor (1)

Anna Cierpiał - inspektor (1)

Marek Dudziec - główny specjalista (1)

Halina Dyńska - inspektor (1)

Lucyna Fornalczyk - główny specjalista (1)

Renata Idziak - inspektor (1)

Dorota Janicka - podinspektor (1)

Aleksandra Jasińska - podinspektor (0)

Magdalena Kołaczyk - podinspektor (1)

Jolanta Kołodziej - inspektor (1)

Mirosława Kowalska - inspektor (1)

Jolanta Kwiecińska - inspektor (1)

Anna Łaban - podinspektor (1)

Anna Major - główny specjalista (1)

Katarzyna Nocuń - inspektor (1)

Marta Rembielak-Kucharska - inspektor (0)

Agata Różycka - inspektor (1)

Helena Sochacka - inspektor (1)

Anna Synowiec - inspektor (1)

Dorota Wilk - inspektor (1)

Grażyna Zalewska - podinspektor (1)

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa (1)

Wydział Komunikacji (1)

Ewa Kubat-Miedzińska - naczelnik (1)

Aleksandra Perczak - z-ca naczelnika (1)

Małgorzata Boryn - podinspektor (1)

Izabela Grzyb - inspektor (1)

Teresa Juszczyk - podinspektor (1)

Beata Kamińska - inspektor (1)

Zbigniew Kulwas - główny specjalista (1)

Maria Kuta - specjalista (1)

Dorota Kwasek - podinspektor (1)

Marzena Lubas - podinspektor (1)

Agnieszka Mszyca - podinspektor (1)

Alicja Niestrój - główny specjalista (1)

Iwona Rogacz - podinspektor (1)

Magdalena Barańska-Bawor - inspektor (0)

Dariusz Siudeja - archiwista (0)

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (1)

Dionizy Cieślik - naczelnik (1)

Waldemar Sobala - zastępca naczelnika (1)

Bożena Sikorska - inspektor (1)

Jadwiga Słyż - inspektor (1)

Marian Stępień - geolog powiatowy (0)

Halina Tagowska - główny specjalista (1)

Hubert Wenda - podinspektor (1)

Henryk Wochal - inspektor (1)

Wydział Organizacji, Rozwoju i Gospodarki Mieniem (1)

Henryk Sobel - naczelnik (1)

Zofia Kuśmierska - zastępca naczelnika (1)

Justyna Adamowska - inspektor (1)

Bogdan Bartelak - główny specjalista (1)

Bożenna Bąbelewska - główny specjalista (1)

Artur Cierkosz - główny specjalista (1)

Andrzej Cierpiał - główny specjalista (1)

Iwona Ciniewska - inspektor (1)

Grażyna Folaron - rzecznik prasowy (1)

Grzegorz Goc - podinspektor (1)

Danuta Golis - inspektor (1)

Sylwia Knapik - referent (1)

Miłosz Kopel - informatyk (1)

Zofia Major - podinspektor (1)

Elżbieta Michalska - inspektor (1)

Jolanta Modestowicz - inspektor (1)

Elżbieta Morawska - inspektor (1)

Monika Musiał - inspektor (0)

Małgorzata Ociepa - podinspektor (1)

Henryk Podlas - inspektor (0)

Dorota Polanowska - inspektor (1)

Jolanta Proszek - inspektor (1)

Agnieszka Rataj - referent (1)

Tomasz Świtycz - główny specjalista (1)

Ewa Tokarska - inspektor (1)

Magdalena Wrona - inspektor (1)

nie przypisano osoby - młodszy referent (1)

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich (1)

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Służba Dyżurna Prezydenta i Starosty (1)

Roman Gębuś - naczelnik (1)

Wiesław Biel - specjalista (1)

Aneta Huras-Skorupa - główny specjalista (1)

Wojciech Nietyksza - kierowca (1)

Zbigniew Nowicki - główny specjalista (0)

Janusz Szymczyk - główny specjalista (1)

Walenty Tokarski - podinspektor (1)

Edyta Waryś - główny specjalista (1)

Zespół Radców Prawnych (1)

Oddział Audytu i Kontroli Wewnętrznej (1)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (1)

Rzecznik prasowy (1)

Inspektor ochrony danych (1)

Dokumenty (0)

Statut Powiatu Częstochowskiego (3)

Regulamin organizacyjny (1)

regulamin organizacyjny (1)

Strategia Rozwoju Powiatu (1)

Raport o stanie powiatu (1)

Inne (2)

Projekty uchwał Rady Powiatu Częstochowskiego - do konsultacji (0)

Uchwały Rady Powiatu (0)

Kadencja 2018 - 2023 (0)

Uchwały - rok 2019 (48)

Uchwały - rok 2018 (27)

Kadencja 2014 - 2018 (0)

Uchwały - rok 2018 (47)

Uchwały - rok 2017 (69)

Uchwały - rok 2016 (54)

Uchwały - rok 2015 (66)

Uchwały - rok 2014 (17)

Kadencja 2010 - 2014 (0)

Uchwały - rok 2014 (49)

Uchwały - rok 2013 (57)

Uchwały - rok 2012 (53)

Uchwały - rok 2011 (70)

Uchwały - rok 2010 (23)

Kadencja 2006 - 2010 (0)

Uchwały - rok 2010 (53)

Uchwały - rok 2009 (78)

Uchwały - rok 2008 (94)

Uchwały - rok 2007 (96)

Uchwały - rok 2006 (28)

Kadencja 2002 - 2006 (0)

Uchwały - rok 2006 (67)

Uchwały - rok 2005 (99)

Uchwały - rok 2004 (120)

Uchwały - rok 2003 (57)

Uchwały - rok 2002 (28)

Uchwały Zarządu Powiatu (0)

Kadencja 2018 - 2023 (0)

Uchwały - rok 2019 (150)

Uchwały - rok 2018 (35)

Kadencja 2014 - 2018 (0)

Uchwały - rok 2018 (192)

Uchwały - rok 2017 (230)

Uchwały - rok 2016 (114)

Uchwały - rok 2015 (104)

Uchwały - rok 2014 (9)

Kadencja 2010 - 2014 (0)

Uchwały - rok 2014 (122)

Uchwały - rok 2013 (116)

Uchwały - rok 2012 (125)

Uchwały - rok 2011 (110)

Uchwały - rok 2010 (10)

Kadencja 2006 - 2010 (0)

Uchwały - rok 2010 (90)

Uchwały - rok 2009 (49)

Uchwały - rok 2008 (112)

Uchwały - rok 2007 (165)

Uchwały - rok 2006 (25)

Kadencja 2002 - 2006 (0)

Uchwały - rok 2006 (109)

Uchwały - rok 2005 (1)

Uchwały - rok 2004 (1)

Uchwały - rok 2003 (1)

Uchwały - rok 2002 (1)

Dzienniki urzędowe (1)

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej (1)

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu (1)

Wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego (1)

Wpis do ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (1)

Wydawanie wyciągów z ewidencji uks i ks działających w formie stowarzyszenia, których statutu nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej (1)

Zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (1)

Nagrody Starosty Częstochowskiego dla uzdolnionych uczniów. (1)

Wydział Finansowy (1)

Kasa starostwa (1)

Wydział Geodezji i Kartografii (1)

Zarządzenie Nr 3/2006 Starosty Częstochowskiego z dnia 31 marca 2006r. (0)

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa (1)

Scalenia gruntów (9)

Wpis na listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Częstochowskiego (1)

Lista rzeczoznawców majątkowych (1)

Wydział Komunikacji (1)

Rejestracja pojazdów (1)

Rejestracja pojazdu - Przegląd procedur, opłaty oraz wnioski do pobrania (1)

Prawa jazdy (1)

Udostępnianie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (1)

Wydanie wtórnika prawa jazdy/ pozwolenia na kierowania tramwajem z powodu utraty dokumentu, zniszczenia lub zmiany danych (1)

Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy (1)

Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub podwyższanie kwalifikacji/pozwolenia na kierowanie tramwajem (1)

Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne (1)

Wymiana karty motorowerowej na kat. AM (1)

Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu dla kierowców zawodowych (1)

Zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień (1)

Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy - profil kandydata na kierowcę (PKK) na egzamin kontrolny, skierowania na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz decyzje o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne (1)

Zwrot zatrzymanych praw jazdy po upływie zakazu kierowania pojazdami silnikowymi (1)

Zadania drogowe (1)

Zatwierdzenie organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych (1)

Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (1)

Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (1)

Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy nauki jazdy (1)

Ośrodki Szkolenia Kierowców (1)

Instruktorzy nauki jazdy (1)

Stacje kontroli pojazdów i diagności (1)

Stacje Kontroli Pojazdów (1)

Diagności (1)

Transport drogowy (1)

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy (1)

Dodatkowy wypis z zezwolenia transportowego (1)

Licencja przy pośrednictwie przy przewozie rzeczy (licencja spedycyjna) (1)

Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób/rzeczy na potrzeby własne. (1)

Zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne (1)

Transport zbiorowy (1)

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (1)

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich (1)

Praca w Starostwie Powiatowym (47)

Tablica ogłoszeń (0)

Ogłoszenia - rok 2019 (149)

Ogłoszenia - rok 2018 (214)

Ogłoszenia - rok 2017 (138)

Ogłoszenia - rok 2016 (138)

Ogłoszenia - rok 2015 (90)

Ogłoszenia - rok 2014 (69)

Ogłoszenia - rok 2013 (66)

Ogłoszenia - rok 2012 (44)

Ogłoszenia - rok 2011 (49)

Ogłoszenia - rok 2010 (67)

Ogłoszenia - rok 2009 (69)

Ogłoszenia - rok 2008 (43)

Ogłoszenia - rok 2007 (43)

Ogłoszenia - rok 2006 (14)

Ogłoszenia - rok 2005 (1)

Ogłoszenia - rok 2004 (5)

Ogłoszenia - rok 2003 (0)

Biuro Rzeczy Znalezionych (17)

Informacje o środowisku i jego ochronie (5)

Prawo budowlane (0)

Wykaz zgłoszeń budowy (5)

Ewidencje i rejestry (6)

Baza osób - Oświadczenia majątkowe (0)

Adamowska Justyna (1)

Badora Agata (1)

Badora Jacek (1)

Bagiński Eugeniusz (1)

Balik Maria (1)

Banaszkiewicz Agnieszka (1)

Barańska-Bawor Magdalena (1)

Bartelak Bogdan (1)

Bąbelewska Bożenna (1)

Bąbka Andrzej (1)

Bąk Wiesław (1)

Bekus Joanna (1)

Bernatek Agnieszka (1)

Biedroń Agnieszka (1)

Biel Wiesław (1)

Bielawska Joanna (1)

Bieleninik Halina (1)

Bojanowski Dariusz (1)

Boral Eugeniusz (1)

Borowiecka Anna (1)

Boryn Małgorzata (1)

Brewczyńska-Jeziak Magdalena (1)

Bryś Szymon (1)

Budzińska Grażyna (1)

Burzyńska Lidia (1)

Całusińska Urszula (1)

Chmielowska Agata (1)

Chudzik Mieczysław (1)

Ciastko Tadeusz (1)

Cierkosz Artur (1)

Cierpiał Andrzej (1)

Cierpiał Sebastian (1)

Cierpiał Anna (1)

Cieślik Dionizy (1)

Ciniewska Iwona (1)

Cupiał Andrzej (1)

Ćwiek Małgorzata (1)

Danielewska Agnieszka (1)

Deska Katarzyna (1)

Drobina Joanna (1)

Dudek-Ułamek Magdalena (1)

Dudziec Marek (1)

Dul Mirosław (1)

Dydoń Paweł (1)

Dyner Grzegorz (1)

Dyńska Halina (1)

Dziewior Anna (1)

Dziura Marianna (1)

Dziura Mirosław (1)

Fertała Barbara (1)

Figzał Wioleta (1)

Folaron Grażyna (1)

Foltyńska Renata (1)

Fornalczyk Lucyna (1)

Gawron Beata (1)

Gębuś Roman (1)

Gębski Krzysztof (1)

Gębski Zdzisław (1)

Giulivi Monika (1)

Goc Grzegorz (1)

Goldsztajn Andrzej (1)

Golis Danuta (1)

Góral Mirosława (1)

Grad Andrzej (1)

Grobelak Justyna (0)

Grzyb Izabela (1)

Gzel Bolesław (1)

Hałaczkiewicz Tadeusz (1)

Haładyn Joanna Alina (1)

Harciarek Klaudyna (1)

Huras-Skorupa Aneta (1)

Hyla Roman (1)

Idziak Renata (1)

Janowski Maciej (1)

Janeczek Alicja (1)

Janicka Dorota (1)

Janik Barbara (1)

Janik Sylwia (1)

Jarosz Mariusz (1)

Jaruga Adam (1)

Jelonek Gwidon (1)

Jeziak Patryk (1)

Jędryka Joanna (1)

Jędrzejczyk Magdalena (1)

Jędrzejczyk Piotr (1)

Jura Andrzej (1)

Jura Ewa (1)

Juszczyk Mariola (1)

Juszczyk Piotr (1)

Juszczyk Teresa (1)

Kamińska Beata (1)

Kaniowska Monika (1)

Kapica Katarzyna (1)

Kapica Tadeusz (1)

Kasiura Henryk (1)

Kiedrzyn Patrycja (1)

Kielan Agnieszka (1)

Kielan Jarosław (1)

Kisiel-Sojda Grażyna (1)

Kitlińska Dominika (1)

Kleszcz Włodzimierz (1)

Knap Gabriel (1)

Knapik Grażyna (1)

Knapik Sylwia (1)

Knopik Magdalena (1)

Knysak Robert (1)

Kocyga Bartłomiej (1)

Kokoszka Katarzyna (1)

Kokoszka Konrad (0)

Kołodziej Jolanta (1)

Kopel Miłosz (1)

Kopyt Irena (1)

Kosielak Monika (1)

Kosińska-Bus Barbara (1)

Koszała Beata (1)

Kowalczyk Małgorzata (1)

Kowalska Mirosława (1)

Kozieł Kordian (1)

Kozieł Edyta (1)

Kula Mirosław (1)

Krajewska Małgorzata (1)

Krakowian Janusz (1)

Krasoń Małgorzata (1)

Krawczyk Leonard (1)

Krawczyk-Jarzyńska Elżbieta (1)

Kubat Andrzej (1)

Kubat Krzysztof (1)

Kubat-Miedzińska Ewa (1)

Kucia Stanisław (1)

Kuk Małgorzata (1)

Kulesza Sylwia (1)

Kulwas Zbigniew (1)

Kurkowski Piotr (1)

Kuścik Agnieszka (1)

Kuśmierska Zofia (1)

Kuta Maria (1)

Kwapisz Andrzej (1)

Kwapisz Justyna (1)

Kwasek Dorota (1)

Kwiecińska-Sołtysiak Jolanta (1)

Lara Bożena (1)

Laskowska Elżbieta (1)

Leletko Maria (1)

Lubas Marzena (1)

Łaban Anna (1)

Łągiewka Elżbieta (1)

Łuszczyńska Adriana (1)

Łysek Ilona (1)

Maciążka Magdalena (1)

Madej Jolanta (1)

Major Anna (1)

Major Zofia (1)

Makowiejczuk Rafał (1)

Maniszewska Marzena (1)

Marchewka Alicja (1)

Marek Katarzyna (1)

Markowski Adam (1)

Matuszczak Ewa (1)

Matyjaszczyk Krzysztof (1)

Maziarska Grażyna (1)

Miarzyński Jan (1)

Michalik Jan (1)

Michalska Elżbieta (1)

Michałek-Brzozowska Agnieszka (1)

Mielczarek Bogusław (1)

Mikuła Katarzyna (1)

Milc Jan (1)

Milkiewicz Tadeusz (1)

Mizera Barbara (1)

Modestowicz Jolanta (1)

Morawska Elżbieta (1)

Morawiec Mirosław (1)

Morzyk Adam (1)

Mrowiec Justyna (1)

Mrozek Małgorzata (1)

Mszyca Agnieszka (1)

Muchla Tomasz (1)

Nabiałczyk Krzysztof (1)

Nadaj Krzysztof (1)

Napora Zbigniew (1)

Niedziela Paula (1)

Niestrój Alicja (1)

Nietyksza Wojciech (1)

Nocuń Katarzyna (1)

Nowicki Zbigniew (1)

Ociepa Małgorzata (1)

Olszewska Maria (1)

Olszewska-Bąk Urszula (1)

Orzeł Witold (1)

Osadnik-Trzepizur Agata (1)

Ostalski Karol (1)

Ostalski Karol Karol (1)

Owczarek Aleksandra (1)

Palutek Ignacy (1)

Pasek Józef (1)

Patorski Andrzej (1)

Perczak-Ociepka Aleksandra (1)

Peryga-Kołaczyk Katarzyna (1)

Pilarska Marta (1)

Pluta Marta (1)

Podlas Henryk (1)

Polanowska Dorota (1)

Popenda Roman (1)

Proszek Jolanta (1)

Pruciak Sławomir (1)

Przybylski Janusz (1)

Radkowska Ewa (1)

Rataj Agnieszka (1)

Ratman Dominika (1)

Rembielak-Kucharska Marta (1)

Rodak Wiesława (1)

Rogacz Iwona (1)

Rosiński Ryszard (1)

Rother Antoni (1)

Różycka Agata (1)

Rydzek Jarosław (1)

Sikora Joanna (1)

Sikorska Bożena (1)

Siudeja Dariusz (1)

Słyż Jadwiga (1)

Smela Agata (1)

Smela Krzysztof (1)

Smolarski Leonard (1)

Sobala Waldemar (1)

Sobel Henryk (1)

Sobel Małgorzata (1)

Socha Wojciech (1)

Sochacka Helena (1)

Sochacz Anna (1)

Sowińska Róża (1)

Sójka Dawid (1)

Starczewska Anna (1)

Stawiarski Andrzej (1)

Stefaniak Agnieszka (1)

Stefaniak Tomasz (1)

Stępień Maria (1)

Stępień Marian (1)

Stypka Grzegorz (1)

Synowiec Anna (1)

Synowiec Wojciech (1)

Szczurko Joanna (1)

Sztanderska Anna (1)

Szumera Szczepan (1)

Szumera Szczepan (1)

Szyma Anna (1)

Szymczyk Janusz (1)

Ślęzak Urszula (1)

Śliwakowski Adam (1)

Ślusarek Nina (1)

Śnioszek Maria (1)

Świątkowska Iwona (1)

Świtycz Tomasz (1)

Taczkowska Grażyna (1)

Tagowska Halina (1)

Tanasiewicz Dagmara (1)

Terlicka Renata (1)

Toczko Krzysztof (1)

Tokarska Ewa (1)

Tokarski Walenty (1)

Tomczyk Mariola (1)

Tomza Danuta (1)

Tukaj Ewelina (1)

Waryś Edyta (1)

Wawszczak Agnieszka (1)

Wenda Hubert (1)

Widerska-Kowalczyk Anna (1)

Wierzbińska Edyta (1)

Wilk Dorota (1)

Wiśniewska Zofia (1)

Wiśniewski Leszek (1)

Witkowska Patrycja (1)

Wochal Adam (1)

Wochal Henryk (1)

Wolska Alicja (1)

Woźnica Justyna (1)

Wrona Magdalena (1)

Wrońska Wiesława (1)

Wróbel Stefania (1)

Zalejska-Gorgól Anita (1)

Zalejski Adam (1)

Zasępa Jacek (1)

Zawadzka Jadwiga (1)

Złota Jolanta (1)

Ochrona danych osobowych (2)

Informacje (2)

Kontrole (0)

Kontrola zarządcza (19)

Informacja publiczna (0)

Oświata (3)

Petycje (0)

Petycje - 2017 (14)

Archiwalny rejestr zmian (1)

Skróty używane w biuletynie (0)

Redakcja BIP (1)

Transmisja plików na FTP (0)