artykuł nr 1

Wydział Komunikacji

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu  30 grudnia 2022r. (piątek)

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

obsługiwać interesantów naszego  powiatu  będzie do godziny 14.00.

 

Zgodnie z zarządzeniem Starosty Częstochowskiego Nr 13/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

 

1. Interesanci Wydziału Komunikacji są obsługiwani od poniedziałku do piątku w godzinach:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK

WTOREK

PIĄTEK

OD GODZ. 7:45 DO GODZ. 15:00

OD GODZ. 7:45 DO GODZ. 15:30

OD GODZ. 7:45 DO GODZ. 14:30

 

2. Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia swojej wizyty w Wydziale Komunikacji w danej sprawie.

 

Wykaz telefonów, z którymi należy się kontaktować:

SEKRETARIAT

TRANSPORT DROGOWY

PRAWA JAZDY, ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI

ZATRZYMANE PRAWA JAZDY

INŻYNIERIA RUCHU, PTZ, POJ. NIENORMATYWNE

REJESTRACJA POJAZDÓW

WYDAWANIE STAŁYCH DOWODÓW REJ.

CZASOWE WYREJESTROWANIE Z RUCHU

SPRAWY: ZBYCIA, NABYCIA, HAK, GAZ, VAT, ZASTAWY

34 32 29 160

34 32 29 164

34 32 29 163

34 32 29 162

34 32 29 183

34 32 29 168; 34 32 29 167; 797 484 395

34 32 29 165

34 32 29 169; 797 484 354

34 32 29 169

 

3. ISTNIEJE MOŻLIWOSĆ:

 

 

 

 Opłaty  za czynności można uiszczać w formie  bezgotówkowej i gotówkowej.

 

Opłata administracyjna i ewidencyjna:   41 2030 0045 1110 0000 0185 1970

Opłata skarbowa:   40 1030 1104 0000 0000 9325 1000  

 

UWAGA WAŻNE

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UMAWIANIA TERMINU REJESTRACJI POJAZDÓW POPRZEZ ADRESIE MAILOWY:

rejestracja@czestochowa.powiat.pl

 

Wykaz pracowników Wydziału Komunikacji

 

Ewa Kubat-Miedzińska - Naczelnik Wydziału Komunikacji
Bartłomiej Kocyga -Z-ca Naczelnika
Magdalena Barańska-Bawor- Kierownik Oddziału ds. Rejestracji Pojazdów
Mariusz Jarosz - Kierownik Oddziału ds. Praw Jazdy i Transportu
Izabela Grzyb - gł. specjalista
Dorota Kwasek - gł. specjalista
Dariusz Siudeja - inspektor
Anna Starczewska - inspektor
Maria Kuta - inspektor
Iwona Świątkowska- inspektor
Marta Pilarska-inspektor
Agata Badora -inspektor
Tomasz Stefaniak- inspektor
Marzena Lubas-inspektor
Elżbieta Derda –inspektor
Janusz Urbaniak-inspektor
Sylwia Brzęczek - inspektor
Paula Niedziela - inspektor
Aneta Gryc - inspektor
Sylwia Kulesza - inspektor
Justyna Kuta- inspektor
Agnieszka Mszyca - inspektor
Izabela Barcicka-Maziarz - inspektor
Martyna Skorupa -inspektor
Edyta Dworakowska - pomoc administracyjna
Martyna Tagowska -Kowalik- pomoc administracyjna
Elżbieta Lisek -pr. I stop.rob. pub
Magdalena Dąbrowska- pr. II stop rob. pub
Radosław Coner - pr. II stop.rob pub
Teresa Kubat – pr. I stop.rob. pub
Katarzyna Gonera – podinspektor (zastępstwo)
Agnieszka Kubik- pomoc administracyjna (zastępstwo)