artykuł nr 1

Wydział Komunikacji

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

UWAGA ZMIANA TERMINÓW OD 1 LIPCA 2021R

Nadal trwa stan epidemiologiczny w kraju. Informuję, że w Wydziale Komunikacji zachowana jest ciągłość pracy i realizacja zadań merytorycznych.

Obsługa interesantów po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej w godzinach 800-1430, z uwzględnieniem następujących priorytetów:

 • REJESTRACJA POJAZDÓW nowych od dealer (z salonu) bez umawiania
 • Rejestracja pojazdów (w tym firmy leasingowe, poj. z zagranicy, przedsiębiorcy,)
 • Transport drogowy,
 • Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 • Wydawanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane (Służby, Policja, Straż, Pogotowie),
 • Wydawanie prawa jazdy dla kierowców zawodowych (świadectwa kwalifikacji zawodowej),
 • Wydawanie prawa jazdy,
 • Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych,
 • Czasowe wyrejestrowanie pojazdów ciężarowych przez przedsiębiorców.

Dbając o zachowanie bezpieczeństwa Państwa i pracowników obecność w  Wydziale Komunikacji, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, możliwa jest tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym  lub mailowym w godzinach 800-1430

Wykaz telefonów, z którymi należy się kontaktować w sprawach:

Sekretariat Wydziału Komunikacji   tel. 34 32 29 160 lub 34 32 29 161, fax 34 32 29 166

Transport drogowy                               tel. 34 32 29 164

Prawa Jazdy, Świadectwa Kwalifikacyjne  tel. 34 32 29 163

Zatrzymane Prawa Jazdy tel. 34 32 29 162

Pojazdy nienormatywne, Organizacje ruchu tel. 34 32 29 183

Rejestracja pojazdów:                               tel. 34 32 29 168,  34 32 29 167 lub  797 484 395.

Wydawanie stałych DR                           tel. 34 32 29 165

Czasowe wyrejestrowanie pojazdów tel. 34 32 29 169, lub  797 484 354.

Sprawy ZBYCIA, NABYCIA, HAK, GAZ, VAT, ZASTAWY  tel. 34 32 29 169.

Mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

Mail: rejestracja@czestochowa.powiat.p

OBSŁUGA INTERESANTÓW WEJŚCIE D (od strony  parkingu z tyłu budynku)

Sprawy mieszkańców Powiatu Częstochowskiego nadal będą załatwiane, za pośrednictwem tradycyjnej poczty, platformy e-puap, fax-u, poczty elektronicznej lub telefonicznie.  

Adresy poczty mailowej:

komunikacja@czestochowa.powiat.pl

rejestracja@czestochowa.powiat.pl  

kancelaria@czestochowa.powiat.pl

Dokumenty  w zaklejonej kopercie (wraz z adresem i numerem telefonu kontaktowego) z zakresu spraw merytorycznych można wrzucać do pojemnika z napisem: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI znajdującym się  przy drzwiach wejścia do poczekalni           sala 32  wejście D.

UWAGA ZMIANA TERMINÓW OD 1 LIPCA 2021R

REJESTRACJA POJAZDU (ZAGRANICA) sprowadzonego z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego nowym pojazdem- art. 71 ust 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym; (obowiązek rejestracji !!!)

 • zakupionego do 31.12.2020 roku termin do zarejestrowania 180 dni od daty sprowadzenia pojazdu,
 • zakupionego od dnia 01.01.2021 do dnia 30.06.2021r. termin do zarejestrowania 30 dni od daty sprowadzenia,
 • zakupionego od dnia 01.07.2021 do dnia odwołania stanu epidemii termin do zarejestrowania 60 dni od daty sprowadzenia.

 

INFORMUJĘ o  ustawowym obowiązek ZAWIADOMIENIE Starosty o ZBYCIU / NABYCIU pojazdu zarejestrowanego  na terenie RP- art. 78 ust 2 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym; (brak dokonania tego obowiązku skutkuje sankcjami karnymi do 1000zł)

 • pojazd nabyty/zbyty  do 31.12.2020 roku termin do zgłoszenia zawiadomienia 180 dni od daty  nabycia/zbycia,
 • pojazd nabyty/zbyty  od 01.01.2021 roku termin do zgłoszenia zawiadomienia 30 dni od daty  nabycia/zbycia,
 • pojazd nabyty/zbyty  od 01.07.2021 roku do dnia odwołania stanu epidemii termin zgłoszenia zawiadomienia   60 dni od daty nabycia/zbycia,
UWAGA!!!

1.POZWOLENIA CZASOWE(PC) WAŻNE SĄ  W OKRESIE DO 14 DNI OD DNIA ODWOŁANIA STANU EPIDEMII.

2.POJAZD MUSI POSIADAĆ WAŻNY PRZEGLĄD TECHNICZNY I AKTUALNE UBEZPIECZENIE POJAZDU (OC)

3.BRAK JEST OBOWIĄZKU POSIADANIA PRZEZ KIEROWCĘ  DO OKAZANIA DOWODU REJESTRACYJNEGO.

 

 Opłaty  za czynności można uiszczać w formie  bezgotówkowej i gotówkowej.

Opłata administracyjna i ewidencyjna:   41 2030 0045 1110 0000 0185 1970

Opłata skarbowa:   40 1030 1104 0000 0000 9325 1000  

 

UWAGA WAŻNE

PROSIMY O KORZYSTANIE Z MOŻLIWOŚCI UMAWIANIA TERMINU REJESTRACJI POJAZDÓW POPRZEZ ADRES MAILOWY:

rejestracja@czestochowa.powiat.pl

 

Wykaz pracowników Wydziału Komunikacji

 

Ewa Kubat-Miedzińska - Naczelnik Wydziału Komunikacji
Bartłomiej Kocyga -Z-ca Naczelnika
Magdalena Barańska-Bawor- Kierownik Oddziału ds. Rejestracji Pojazdów
Mariusz Jarosz - Kierownik Oddziału ds. Praw Jazdy i Transportu
Izabela Grzyb -gł. specjalista
Dorota Kwasek -gł. specjalista
Dariusz Siudeja - inspektor
Anna Starczewska - inspektor
Maria Kuta - inspektor
Iwona Rogacz -inspektor
Iwona Świątkowska- inspektor
Marta Pilarska-inspektor
Teresa Juszczyk- inspektor
Agata Badora -inspektor
Tomasz Stefaniak- inspektor
Marzena Lubas-inspektor
Elżbieta Derda –inspektor
Martyna Skorupa -podinspektor
Agnieszka Mszyca - pomoc administracyjna
Edyta Dworakowska - pomoc administracyjna
Justyna Kuta- pomoc administracyjna
Martyna Tagowska -Kowalik- pomoc administracyjna
Janusz Urbaniak-pomoc administracyjna
Sylwia Ryczkowska - pomoc administracyjna
Paula Niedziela -pomoc administracyjna
Aneta Gryc -pomoc administracyjna
Sylwia Kulesza -pomoc administracyjna
Elżbieta Lisek -pr. I stop.rob. pub
Magdalena Dąbrowska- pr. II stop rob. pub
Radosław Coner - pr. II stop.rob pub
Teresa Kubat –pr. I stop.rob. pub
Karolina Gniesław – pr. II stop.rob. pub
Katarzyna Gonera – podinspektor ( zastępstwo)
Agnieszka Kubik- pomoc administracyjna ( zastępstwo)