artykuł nr 1

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

 

Telefon: (34) 32-29-191  
Telefax:(34) 32-29-159 
E-mail:srodowisko@czestochowa.powiat.pl
 
Stanowiska pracy:
Marian Stępień - Naczelnik Wydziału
Wojciech Synowiec - Zastępca Naczelnika
Joanna Bekus- Inspektor 
Agnieszka Chejduk - Podinspektor
Beata Kamińska - Inspektor
Magdalena Kiesiak- Pomoc administracyjna
Agnieszka Kuścik - Podinspektor
Mirosław Morawiec- Podinspektor
Ewelina Sapała - Inspektor
Hubert Wenda - Pomoc administracyjna