artykuł nr 1

Komisja Budżetu

 

Komisja Budżetu  - skład

 

1. Marianna Dziura Przewodnicząca Komisji

2. Ignacy Palutek Wiceprzewodniczący Komisji

3. Magdalena Maciążka Członek Komisji

4.Jan Miarzyński Członek Komisji

5. Adam Morzyk Członek Komisji

6. Krzysztof Nabiałczyk Członek Komisji