artykuł nr 1

Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu  - skład

 

1. Monika Kosielak Przewodnicząca Komisji

2. Joanna Tekiela Wiceprzewodnicząca Komisji

3. Maciej Janowski Członek Komisji

4. Adam Jaruga Członek Komisji

5. Gwidon Jelonek Członek Komisji

6. Robert Knysak Członek Komisji

7. Elżbieta Łągiewka Członek Komisji

8. Adam Markowski Członek Komisji

9.Jan Miarzyński Członek Komisji

10.Adam Morzyk Członek Komisji