artykuł nr 1

Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa

 

Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa - skład

 

1. Danuta Tomza Przewodnicząca Komisji

2. Robert Knysak Wiceprzewodniczący Komisji

3. Grzegorz Dyner Członek Komisji

4. Gwidon Jelonek Członek Komisji

5. Elżbieta Łągiewka Członek Komisji

6. Adam Morzyk Członek Komisji

7. Krzysztof Smela Członek Komisji