artykuł nr 1

Interpelacja radnego Mieczysława Chudzika z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok WSA dot. stanu prawnego drogi powiatowej nr 1051 S w Aleksandrii

artykuł nr 2

Interpelacja radnej Bożeny Lara z dnia 26 października 2023 roku w sprawie czyszczenia jezdni dróg powiatowych w gm. Kłomnice, w tym m. Rzerzęczyce zgodnie z załączonym wnioskiem mieszkańców

artykuł nr 3

Interpelacja radnej Bożeny Lara z dnia 26 października 2023 roku w sprawie utworzenia powiatowej linii transportu publicznego na trasie: Garnek - Karczewice - Rzeki Małe - Rzeki Wielkie - Skrzydlów - Częstochowa

artykuł nr 4

Interpelacja radnej Marianny Dziura z dnia 23 października 2023 roku w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w m. Podlesie w obrębie skrzyżowania 3 dróg powiatowych: S 1096, S 1098, S 1099

artykuł nr 5

Interpelacja radnej Urszuli Całusińskiej z dnia 5 września 2023 roku w sprawie: instalacji lustra przy ul. Wolności we Mstowie; ustawienia znaku „sierżant” przy ul. Wolności we Mstowie; prac geodezyjnych przy ul. Częstochowskiej we Mstowie

Dostępne kategorie:
Kadencja 2018 - 2023