artykuł nr 1

Uchwała nr XI/86/2003 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Powiatu w Częstochowie o przeznaczeniu środków finansowych na współfinansowanie w 2004 roku remontu budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego, wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 4 w Bogumiłku

artykuł nr 2

Uchwała nr VI/48/2003 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok z tytułu uzyskania dodatkowych dochodów.

artykuł nr 3

Uchwała nr VI/47/2003 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr X/81/2003 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

artykuł nr 5

Uchwała Nr X/84/2003 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 20 listopada 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu na 2003 rok.