artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XXIII/206/2004Rady Powiatu w Częstochowiez dnia 29 grudnia 2004 r.w sprawie uchylenia uchwał Rady Powiatu

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XVII/160/2004RADY POWIATU W CZĘSTOCHOWIEz dnia 24 czerwca 2004 r.w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta w Częstochowie dot. przekształcenia Zespołu Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie , polegającego na likwidacji Oddziału Otolaryngologii Miejskiego Szpitala im. dr Ludwika Rydygiera

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XV/132/2004RADY POWIATU W CZĘSTOCHOWIEZ DNIA 27 maja 2004r.w sprawie zmniejszenia ilości łóżek w oddziałach :wewnętrznym i dziecięcym Szpitala im. R.Weigla w Blachowni.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XV/131/2004RADY POWIATU W CZĘSTOCHOWIEZ DNIA 27 maja 2004r.w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni.

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XV/130/2004RADY POWIATU W CZĘSTOCHOWIEZ DNIA 27 maja 2004r.w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu założycielskiego Zespół Opieki Zdrowotnej w Blachowni, do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora oddziału chirurgii ogólnej w tym Zespole.