artykuł nr 1

Uchwała Nr 0063/1/476/2006 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 27 września 2006 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2006r.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 0063/1/475/2006 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 27 września 2006 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na październik 2006r.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 0063/1/474/2006 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na miesiąc wrzesień 2006r.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 0063/1/443/2006 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji okreslonych w art. 14 pkt2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych dotyczących powiatu częstochowskiego za 2005r.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 0063/1/505/2006 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu powiatu częstochowskeigo na 2006 rok, w tym z tytułu podziału rezerwy ogólnej