artykuł nr 1

Uchwała Nr III/23/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Częstochowie do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w 2007 roku.

artykuł nr 2

Uchwała Nr III/22/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu częstochowskiego na 2006 rok w części dotyczącej Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr III/21/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2006 rok, w tym z tytułu zmian w wydatkach inwestycyjnych

artykuł nr 4

Uchwała Nr III/20/06 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2006 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr II/12/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2006 rok.