artykuł nr 1

Uchwała Nr 0063/1/2/2006 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie upowaznienia starosty częstochowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu

artykuł nr 2

Uchwała Nr 0063/1/22/2006 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w plamie wydatków i układzie wykonawczym budżetu powiatu częstochowskiego na 2006 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr 0063/1/21/2006 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia przez powiat częstochowski w 2007 roku kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym

artykuł nr 4

Uchwała Nr 0063/1/20/2006 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na styczeń 2007r.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 0063/1/19/2006 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków powiatu częstochowksiego na miesiąc grudzień 2006 rok