artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/116/2007 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochoskiego na 2007 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr XIV/115/2007 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu częstochoskiego na 2008 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr XIII/111/2007 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego na 2007 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr XIII/110/2007 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2007 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr XIII/109/2007 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych powiatu częstochowskiego