artykuł nr 1

Uchwała nr 0063/1/196/2007 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

artykuł nr 2

Uchwała Nr 0063/1/195/2007 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przekazania mienia ruchomego Powiatu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie i Domowi Dziecka we Wrzosowej

artykuł nr 3

Uchwała Nr 0063/1/186/2007 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie przekazania mienia Powiatu Zespołowi Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku i Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Bogumiłku

artykuł nr 4

Uchwała Nr 0063/1/185/2007 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie odpłatności za korzystanie z sal budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego 9

artykuł nr 5

Uchwała Nr 0063/1/168/2007 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu częstochowskiego na 2008 roku