artykuł nr 1

Uchwała Nr XXVI/204/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu częstochowskiego na 2009 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVI/212/2008 Rady Powiatu w Częstochowiez dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok"

artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr XXVI/217/2008 RADY POWIATU w CZĘSTOCHOWIE z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo ? Wychowawczej w Blachowni

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXVI/216/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Częstochowie na 2009 rok

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVI/215/2008 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Częstochowie na 2009 rok