artykuł nr 1

Uchwała Nr II/14/2010 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2010 rokuw sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków ujętych w budżecie powiatu częstochowskiego na 2010 rok.

artykuł nr 2

Uchwała Nr II/13/2010 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2010 rokuw sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków ujętych w budżecie powiatu częstochowskiego na 2010 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr II/12/2010 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2010 rok.

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr II/21/ 2010 RADY POWIATU w CZĘSTOCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Turowie

artykuł nr 5

UCHWAŁA Nr II/20/2010 RADY POWIATU w CZĘSTOCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Lelowie