artykuł nr 1

Uchwała Nr XI /85/ 2011 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2011 rokuw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2012-2026.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XI/84/2011 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2011 rokuw sprawie uchwalenia budżetu powiatu częstochowskiego na 2012 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XI/88/2011Rady Powiatu w Częstochowiez dnia 28 grudnia 2011 rokuw sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

artykuł nr 4

Uchwała Nr XI /87/ 2011 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2011 rokuw sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2011 rok.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XI /86/ 2011 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2011 rokuw sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2011 ? 2026.