artykuł nr 1

Uchwała Nr 387/2012 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu częstochowskiego na 2012 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr 386/2012 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżęcie powiatu częstochowskiego na 2012 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr 383/2012 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu częstochowskiego na 2012 rok wynikających z uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu częstochowskiego

artykuł nr 4

Uchwała Nr 382/2012 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu częstochowskiego na 2012 rok wynikających z uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu

artykuł nr 5

Uchwała Nr 380/2012 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu częstochowskiego na 2012 rok