artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXVI/203/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

obrazek
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVI/202/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie skarg na działalność Dyrektora Placówki Opiekuńczo ? Wychowawczej w Blachowni

artykuł nr 3

Uchwała XXVI/201/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie

artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr XXVI/200/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Częstochowie

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVI/199/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Częstochowie na 2014 rok