artykuł nr 1

Uchwała Nr II /15/2014 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 18 grudnia 2014 rokuw sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2014 rok.

artykuł nr 2

Uchwała Nr II/16/2014 RADY POWIATU W CZĘSTOCHOWIE z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 3

Uchwała Nr II/17/2014 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych i nieetatowego Członka Zarządu

artykuł nr 4

Uchwała Nr II/14/2014 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości składników wynagrodzenia dla Starosty Częstochowskiego

artykuł nr 5

Uchwała Nr II/13/2014 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wskazania wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Częstochowie do określania podróży służbowej przewodniczącego Rady Powiatu w Częstochowie