artykuł nr 1

Uchwała Nr 218/2015 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2015 rokuw sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2015 rok.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 217/2015 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2015 rokuw sprawie zmiany w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2015 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 216/2015 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2015 rok wynikających z uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 214 /2015 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 15 grudnia 2015 rokuw sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2015 rok.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 213 /2015 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 15 grudnia 2015 rokuw sprawie zmiany w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2015 rok.