artykuł nr 1

Uchwała 466/2016 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2016 r.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 465 /2016 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2016 rokuw sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2016 ? 2027.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 464/2016 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2016 rokuw sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2016 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 463 /2016 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2016 rokuw sprawie zmiany w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2016 rok.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 461/2016 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2016 roku W sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2016 rok wynikających z uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu.