artykuł nr 1

Uchwała Nr 695/2017 Zarządu Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 2

Uchwała Nr 694/2017 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2017 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 693/2017 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2017 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 692/2017 Zarządu Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 5

Uchwała Nr 691/2017 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2017 rok.